Kamilo de Lellis
14
srpanj, 2020.

Pretraži kalendar

Vrijeme kroz godinu

Misna Čitanja
Iz 7,1-9

U dane judejskoga kralja Ahaza, sina Jotamova, sina Uzijina, aramski kralj Rason i izraelski kralj Pekah, sin Remalijin, zavojštiše na Jeruzalem, ali ga ne mogoše zauzeti.
Tada dojaviše domu Davidovu: »Aramci se utaborili u Efrajimu.« Na tu vijest uzdrhta srce kraljevo i srce svega naroda, kao što u šumi drveće ustrepti od vjetra. I Gospodin reče Izaiji: »Iziđi pred Ahaza, ti i sin tvoj Šear Jašub, do nakraj vodovoda gornjeg ribnjaka na putu u Valjarevo polje. Reci mu: ‘Pazi, smiri se, ne boj se,
i nek’ ti ne premire srce
od ovih dvaju ugaraka zadimljenih,
od raspaljenog bijesa Rasona aramskog
i sina Remalijina,
jer Aram, Efrajim i sin Remalijin
smisliše tvoju propast.’
Pođimo, rekoše, na Judeju,
uplašimo je i osvojimo
da u njoj zakraljimo sina Tabelova.
Ovako govori Gospodin Bog:
‘To se neće zbiti: toga biti neće!
<8a>Damask je glava Aramcima,
a Damasku je glava Rason;
<9a>Samarija je glava Efrajimcima,
a Samariji glava je Remalija.
<8b>Još šezdeset i pet godina,
i Efrajim, razoren, neće više biti narod.
<9b>Ako se na me ne oslonite,
održat’ se nećete!’«

Ps 48,2-8

Velik je Gospodin, hvale predostojan
u gradu Boga našega.

Sveto brdo njegovo, brijeg veličanstven,
radost je zemlji svoj.
Gora Sion, na krajnjem sjeveru,
grad je Kralja velikog.

Bog u kulama njegovim
jakom se pokaza utvrdom.


Jer gle, složiše se kraljevi,
navališe zajedno.

Čim vidješe, zapanjiše se
i zbunjeni u bijeg nagnuše.


Ondje ih trepet obuze
kao muka porodilje,

kao kad vjetar istočni
razbija brodove taršiške.Mt 11,20-24

(Lk 10, 13–15)
Tada stane prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih čudesa, a oni se ne obratiše: »Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se već oni u kostrijeti i pepelu bili obratili. Ali kažem vam: Tiru i Sidonu bit će na Dan sudnji lakše negoli vama.«
»I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u podzemlje ćeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas. Ali kažem vam: Zemlji će sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi.«

Laudato d.o.o. Laginjina 7a, 10 000 Zagreb / T: +385 (0)1461 11 11 / F: +385 (0)1 461 27 22 / OIB: 86303026965 / W: www.laudato.hr / E: laudato@laudato.hr