Ilija, prorok
20
srpanj, 2020.

Pretraži kalendar

Vrijeme kroz godinu

Misna Čitanja
Mih 6,1-4.6-8

III. SUĐENJE IZRAELU

Čujte, dakle, riječ koju govori Gospodin:
»Ustani! Povedi parnicu pred gorama,
i neka bregovi čuju tvoj glas!«
Slušajte, gore, parnicu Gospodinovu,
čujte, temelji zemaljski,
jer Gospodin se parbi s narodom svojim,
on se parniči s Izraelom:
»Narode moj, što sam ti učinio?
Čime sam te zamorio? Odgovori mi.
Ja sam tebe izveo iz zemlje egipatske,
izbavio te iz kuće ropstva;
poslao sam pred tobom Mojsija,
Arona i Mirjam.
»S čime ću doći pred Gospodina,
hoću li pasti ničice pred Bogom svevišnjim?
Hoću li doći preda nj sa žrtvom paljenicom,
s teocima od jedne godine?
Hoće li mu biti mile tisuće ovnova,
tisuće tisuća potokâ ulja?
Treba li prinijeti sina prvorođenog zbog svoga zločina,
plod svoje utrobe zbog grijeha koji sam počinio?«
»Objavljeno ti je, čovječe, što je dobro,
što Gospodin traži od tebe:
samo činiti pravicu,
milosrđe ljubiti
i smjerno sa svojim Bogom hoditi.«

Ps 50,5-6.8-9.16b-16c.17-17.21-21.23-23

»Saberite mi sve pobožnike
koji žrtvom savez sa mnom sklopiše!«

Nebesa objavljuju pravednost njegovu:
on je Bog sudac!


Ne korim te zbog žrtava tvojih –
paljenice su tvoje svagda preda mnom.

Neću od doma tvog uzet junca,
ni jaraca iz tvojih torova:


»Što tumačiš naredbe moje, 
što mećeš u usta Savez moj?

Ti, komu stega ne prija,
te riječi moje iza leđa bacaš?


Sve si to činio, a ja da šutim?
Zar misliš da sam ja tebi sličan?
Pokarat ću te i stavit ću ti sve to pred oči.


Pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu:
i onomu koji hodi stazama pravim –
njemu ću pokazati spasenje svoje.«


Mt 12,38-42

(Mk 8, 11–12; Lk 11, 29–32)
Jednom zapodjenuše s njime razgovor neki pismoznanci i farizeji: »Učitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak.« A on im odgovori: »Naraštaj opak i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jone proroka. Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj tri dana i tri noći, tako će i Sin Čovječji biti u srcu zemlje tri dana i tri noći. Ninivljani će ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer se oni na propovijed Joninu obratiše, a evo, ovdje je i više od Jone! Kraljica će Juga ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo, ovdje je i više od Salomona!«

Laudato d.o.o. Laginjina 7a, 10 000 Zagreb / T: +385 (0)1461 11 11 / F: +385 (0)1 461 27 22 / OIB: 86303026965 / W: www.laudato.hr / E: laudato@laudato.hr