Bernard iz Clairvauxa
20
kolovoz, 2019.

Pretraži kalendar

Vrijeme kroz godinu

Misna Čitanja
Suci 6,11-24a

Anđeo Gospodinun dođe i sjede pod hrast kod Ofre koji pripadaše Joašu Abiezerovu. Njegov sin Gideon vrhao je pšenicu na tijesku da bi je sačuvao od Midjanaca. I ukaza mu se anđeo Gospodnji i reče mu: »Gospodin s tobom, hrabri junače!« Gideon mu odgovori: »Oh, gospodaru, ako je Gospodin s nama, zašto nas sve ovo snađe? Gdje su sva ona čudesa njegova o kojima nam pripovijedahu oci naši govoreći: ‘Nije li nas Gospodin iz Egipta izveo?’ A sada nas je Gospodin ostavio, predao nas u ruke Midjancima.«
Gospodin se tad okrenu prema njemu i reče mu: »Idi s tom snagom u sebi i izbavit ćeš Izraela iz ruke Midjanaca. Ne šaljem li te ja?« »Ali, gospodaru«, odgovori mu Gideon, »kako ću izbaviti Izraela? Moj je rod najmanji u Manašeovu plemenu, a ja sam posljednji u kući svoga oca.« Gospodin mu reče: »Ja ću biti s tobom te ćeš pobijediti Midjance kao jednoga.« Gideon mu reče: »Ako sam našao milost u tvojim očima, daj mi znak da ti govoriš sa mnom. Nemoj otići odavde dok se ne vratim s darom i stavim ga preda te.« A on odgovori: »Ostat ću dok se ne vratiš.«
Gideon ode, zgotovi jare i od efe brašna načini beskvasne hljebove, stavi meso u košaricu i juhu u lonac pa donese sve to pod hrast. Anđeo Gospodnji reče mu: »Uzmi meso i beskvasne hljebove, stavi ih na tu stijenu, a juhu prolij.« On učini tako. Anđeo Gospodnji tad uze štap što ga je držao i vrhom dotaknu meso i beskvasne hljebove. Oganj planu iz stijene, spali meso i beskvasne hljebove. Anđeo Gospodnji nato iščeze pred njegovim očima. Tad Gideon vidje da je to bio anđeo Gospodnji i reče: »Jao, Gospodin, Gospode! Anđela Gospodnjeg vidjeh licem u lice!« Gospodin mu odgovori: »Mir s tobom! Ne boj se, nećeš umrijeti!«

Gideon podiže na tome mjestu žrtvenik Gospodinu i nazva ga »Gospodin-Mir«.


Ps 85,9-9.11-14

Da poslušam što mi to Gospodin govori:

 Gospodin obećava mir narodu svomu

narodu svomu, vjernima svojim,

onima koji mu se svim srcem vrate.

Ljubav će se i vjernost sastati,
pravda i mir zagrliti.

Vjernost će nicat’ iz zemlje,
Pravda će gledat’ s nebesa.


Gospodin će dati blagoslov i sreću,
i zemlja naša urod svoj.

Pravda će stupati pred njim,
a mir tragom stopa njegovih.


Mt 19,23-30

(Mk 10, 23–26; Lk 18, 24–26)
A Isus reče svojim učenicima: »Zaista, kažem vam, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko. Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«
Čuvši to, učenici se silno snebivahu govoreći: »Tko se onda može spasiti?« A Isus upre u njih pogled pa im reče: »Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće.«
(Mk 10, 27–31; Lk 18, 27–30)
Tada Petar prihvati pa upita: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?« Reče im Isus: »Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.«
»A mnogi prvi bit će posljednji, i posljednji prvi.«

Laudato d.o.o. Laginjina 7a, 10 000 Zagreb / T: +385 (0)1461 11 11 / F: +385 (0)1 461 27 22 / OIB: 86303026965 / W: www.laudato.hr / E: laudato@laudato.hr