Svagdan
25
listopad, 2018.

Pretraži kalendar

Vrijeme kroz godinu

Misna Čitanja
Ef 3,14-21

Zato prigibam koljena pred Ocem, od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji: neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.
Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti – Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen.

Ps 33,1-2.4-5.11-12.18-19

 

Pravednici, Gospodinu kličite! Hvaliti ga pristoji se čestitima.

Slavite Gospodina na harfi
na liri od deset žica veličajte njega!

Jer prava je riječ Gospodnja
i vjernost su sva djela njegova.

On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodinove.


Naum Gospodinov dovijeka ostaje
i misli srca njegova od koljena do koljena.

Blago narodu kojemu je Gospodin Bog,
Narodu koji on odabra sebi za baštinu!


Oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:

da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.Lk 12,49-53

(Mt 10, 34–36)
»Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću ako je već planuo! Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši!«
»Mislite li da sam došao mir dati na zemlji? Nipošto, kažem vam, nego razdjeljenje. Ta bit će odsada petorica u jednoj kući razdijeljena: razdijelit će se trojica protiv dvojice i dvojica protiv trojice – otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv kćeri i kći protiv matere, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve.«

Laudato d.o.o. Laginjina 7a, 10 000 Zagreb / T: +385 (0)1461 11 11 / F: +385 (0)1 461 27 22 / OIB: 86303026965 / W: www.laudato.hr / E: laudato@laudato.hr