Rimski prvomučenici
30
lipanj, 2020.

Pretraži kalendar

Vrijeme kroz godinu

Misna Čitanja
Am 3,1-8; 4,11-12

II. OPOMENE I PRIJETNJE

Počujte, sinovi Izraelovi, ovu riječ koju Gospodin zbori protiv vas,
protiv svakoga roda
što ga izvedoh iz zemlje egipatske:
»Među svim plemenima zemaljskim samo vas poznah,
zato ću vas kazniti za sve grijehe vaše.«
Idu li dvojica zajedno
da se ne dogovore?
Riče li lav u šumi
ako plijena nema?
Reži li lavić u brlogu
ako ništa ne ulovi?
Pada l’ ptica na zemlju
ako na njoj zamke nema?
Diže li se mreža sa zemlje
ako se ništa ne uhvati?
Trubi li truba po gradu
da se narod ne uzbuni?
Hoće li kob pogoditi grad
ako je Gospodin ne pošalje?
Ništa ne čini Gospodin Bog
a da osnove svoje ne otkrije
slugama svojim prorocima.
Lav riče: tko da se ne prestravi?
Gospod Gospodin govori: tko da ne prorokuje?
»Obarah vas k’o što Bog obori Sodomu i Gomoru,
bijaste k’o glavnja iz ognja istrgnuta,
pa ipak se ne obratiste k meni« –
riječ je Gospodnja.

»Stog ću, Izraele, ovako s tobom postupiti,
i jer ću tako s tobom postupiti,
pripravi se, Izraele, da susretneš Boga svoga!«

Ps 5,4b-8

Zorom ti već lijem molitve u nadi čekajuć’.

Jer ti nisi Bog kom je nepravda mila:
zlobniku nema boravka s tobom,

opaki ne mogu opstati pred tvojim pogledom.
Mrziš sve što čine bezakonje

i uništavaš lažljivce.
Varalica i krvopija
Gospodinu se gadi.


Po velikoj dobroti tvojoj
unići ću u dom tvoj;
past ću ničice pred svetim domom tvojim,
Gospodine, prepun poštovanja.Mt 8,23-27

(Mk 4, 35–41; Lk 8, 22–25)
Kad uđe u lađu, pođoše za njim njegovi učenici. I gle, žestok vihor nasta na moru tako da lađu prekrivahu valovi. A on je spavao. Oni pristupiše i probudiše ga govoreći: »Gospodine, spasi, pogibosmo!« Kaže im: »Što ste plašljivi, malovjerni?« Tada ustade i zaprijeti vjetrovima i moru te nasta velika utiha. A ljudi su u čudu pitali: »Tko je taj da mu se i vjetrovi i more pokoravaju?«

Laudato d.o.o. Laginjina 7a, 10 000 Zagreb / T: +385 (0)1461 11 11 / F: +385 (0)1 461 27 22 / OIB: 86303026965 / W: www.laudato.hr / E: laudato@laudato.hr