Svagdan
5
listopad, 2019.

Pretraži kalendar

Vrijeme kroz godinu

Misna Čitanja
Bar 4,5-12.27-29

IV. PLAČ I NADA JERUZALEMA

Ohrabri se, narode moj,
spomene Izraelov!
Bili ste prodani narodima,
ali ne na uništenje.
Boga ste razgnjevili,
stoga biste izručeni neprijateljima;
Stvoritelja svog ste izazvali
žrtvujući zlodusima, a ne Bogu.
Zaboravili ste Boga vječnog, svoga hranioca!
Ožalostili ste i Jeruzalem – majku koja vas je othranila.
Kada je vidjela gdje se na vas obara gnjev od Boga,
stade naricati:
»Slušajte, susjede sionske:
u tugu veliku zavi me Gospod.
Vidjeh gdje mi u sužanjstvo
izruči Vječni sinove i kćeri.
S radošću sam ih hranila,
s tugom i plačem gledam gdje odlaze.
Nitko nek' se nada mnom ne raduje
što obudovjeh i ostadoh sama.
Zbog grijeha djece svoje opustjeh,
jer se okrenuše od Božjeg zakona.
Ohrabrite se, djeco, zavapite Bogu:
Onaj koji vas stavi na kušnju, on će vas se spomenuti.
Ako vam je misao, zastranivši, bila daleko od Boga,
vratite se i tražite ga revnošću deseterostrukom.
Jer onaj koji je na vas nesreću doveo,
vašim će spasenjem vratiti vam vječnu radost.


Ps 69,33-37

Gledajte, ubogi, i radujte se,
nek’ vam oživi srce, svima koji Boga tražite.

Jer siromahe Gospodin čuje,
on ne prezire sužanja svojih.

Neka ga hvale nebesa i zemlja,
mora i sve što se u njima miče.


Jer Bog će spasiti Sion
– on će sagradit’ gradove Judine –

tu će oni stanovat’, imati baštinu.
 

Baštinit će ga potomci slugu njegovih;
prebivat će u njemu oni što ljube ime Božje.

Laudato d.o.o. Laginjina 7a, 10 000 Zagreb / T: +385 (0)1461 11 11 / F: +385 (0)1 461 27 22 / OIB: 86303026965 / W: www.laudato.hr / E: laudato@laudato.hr