Svagdan
10
siječanj, 2023.

Pretraži kalendar

Vrijeme kroz godinu

Misna Čitanja
Heb 2,5-12

Nije doista anđelima podložio budući svijet o kojem govorimo. Netko negdje posvjedoči:
Što je čovjek da ga se spominješ,
sin čovječji te ga pohađaš.

Ti ga tek za malo učini manjim od anđelâ,
slavom i časti njega ovjenča,
njemu pod noge sve podloži.

Kad mu, doista, sve podloži, ništa ne ostavi što mu ne bi bilo podloženo. Sad još ne vidimo da mu je sve podloženo, ali Njega, za malo manjeg od anđelâ, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i části ovjenčana da milošću Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio.
Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve – kako bi mnoge sinove priveo k slavi – po patnjama do savršenstva dovede Početnika njihova spasenja. Ta i Posvetitelj i posvećeni – svi su od jednoga! Zato se on i ne stidi zvati ih braćom, kad veli:
Braći ću svojoj naviještat ime tvoje,
hvalit ću te usred zbora.


Ps 8,2-2.5-9

Gospodine, Bože naš,
divno je ime tvoje po svoj zemlji!

veličanstvom nebo natkriljuješ!
 

pa što je čovjek da ga se spominješ,
sin čovječji te ga pohodiš?


Ti ga učini malo manjim od Boga,
slavom i sjajem njega okruni.

Vlast mu dade nad djelima ruku svojih,
njemu pod noge sve podloži:

ovce i svakolika goveda,
i zvijeri poljske k tome,

ptice nebeske i ribe morske,
i što god prolazi stazama morskim.Mk 1,21-28

(Lk 4, 31–37)
I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe on u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.
Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.«
I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.

Laudato d.o.o. Laginjina 7a, 10 000 Zagreb / T: +385 (0)1461 11 11 / F: +385 (0)1 461 27 22 / OIB: 86303026965 / W: www.laudato.hr / E: laudato@laudato.hr