Srpanj 2022

Promijeni tjedan:

4.7.2022. Ponedjeljak
5.7.2022. Utorak

Svetac dana

Ćiril i Metod, slavenski apostoli

Misna čitanja

Dj 13 46-49;
Ps 117 1-2;
Lk 10 1-9;

6.7.2022. Srijeda

Svetac dana

Marija Goretti

Misna čitanja

Hoš 10 1-3,7-8,12-12;
Ps 105 2-7;

7.7.2022. Četvrtak

Svetac dana

Benedikt XI., papa

Misna čitanja

Hoš 11 1-1,3-4,8c-9;
Ps 80 2-2;

8.7.2022. Petak

Svetac dana

Akvila i Priscila

Misna čitanja

Hoš 14 2-10;
Ps 51 3-4,8-9,12-14;

9.7.2022. Subota

Svetac dana

Marija Propetog Isusa Petković

Misna čitanja

Iz 6 1-8;
Ps 93 1-2,5-5;
Mt 10 24-33;

10.7.2022. Nedjelja

Misna čitanja

Pnz 30 10-14;
Ps 69 14-14,17-17,30-31;

Laudato d.o.o. Laginjina 7a, 10 000 Zagreb / T: +385 (0)1461 11 11 / F: +385 (0)1 461 27 22 / OIB: 86303026965 / W: www.laudato.hr / E: laudato@laudato.hr