Siječanj 2022

Promijeni tjedan:

24.1.2022. Ponedjeljak

Svetac dana

Franjo Saleški

Misna čitanja

2 Sam 5 10-10;
Ps 89 20-20,21-22,25-26;

25.1.2022. Utorak

Svetac dana

Obraćenje sv. Pavla apostola

Misna čitanja

Dj 22 3-16;
Ps 117 1-2;
Mk 16 15-18;

26.1.2022. Srijeda

Svetac dana

Timotej i Tit

Misna čitanja

2 Tim 1 1-8;
Ps 96 1-3,7-9a,10-10;

27.1.2022. Četvrtak

Svetac dana

Anđela Merici

Misna čitanja

2 Sam 7 18-19,24-29;
Ps 132 1-2,3-5;

28.1.2022. Petak

Svetac dana

Toma Akvinski

Misna čitanja

2 Sam 11 1-4a,5-10a,13-17;
Ps 51 3-7;

29.1.2022. Subota
30.1.2022. Nedjelja

Laudato d.o.o. Laginjina 7a, 10 000 Zagreb / T: +385 (0)1461 11 11 / F: +385 (0)1 461 27 22 / OIB: 86303026965 / W: www.laudato.hr / E: laudato@laudato.hr