Utorak
16
travanj, 2024.

Pretraži kalendar

Pretraži

Misna Čitanja
Dj 7,51-60
Tvrdovrati i neobrezanih srdaca i ušiju, vi se uvijek opirete Duhu Svetomu: kako oci vaši tako i vi! Kojega od proroka nisu progonili oci vaši? I pobiše one koji su unaprijed navijestili dolazak Pravednika čiji ste vi sada izdajice i ubojice, vi koji po anđeoskim uredbama primiste Zakon, ali ga se niste držali.«
Kad su to čuli, uskipješe u srcima i počeše škripati zubima na njega. Ali on, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu pa reče: »Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.« Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada pa ga kamenovahu. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao. I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: »Gospodine Isuse, primi duh moj!« Onda se baci na koljena i povika iza glasa: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« Kada to reče, usnu.

Dj 8,1a-1a

Savao je pristao da se Stjepan smakne.


Ps 31,3-4.6-6.7-7.8-8.17-17.21-21

Prikloni k meni uho svoje,

pohiti da me oslobodiš! 

Budi mi hrid zaštite,

tvrđava spasenja.

Jer ti si hrid moja, tvrđava moja,
radi svoga imena vodi me i ravnaj.


U tvoje ruke duh svoj predajem:


Otkupi me, Gospodine, Bože vjerni.

Ti mrziš one koji štuju ništavne kumire,

 U Gospodina ja se uzdam.

radosno ću klicat’ tvojoj milosti.

jer si na moju bijedu pogledao,
pomogao u tjeskobi duši mojoj.
 

Rasvijetli lice nad slugom svojim,
po svojoj me dobroti spasi.


Zakloni me štitom lica svoga
od zavjera ljudskih.

 

u šatoru svom ih skrivaš
od jezika svadljivih.


Iv 6,30-35
Rekoše mu onda: »Kakvo ti znamenje činiš da vidimo pa da ti vjerujemo? Koje je tvoje djelo? Očevi naši blagovaše manu u pustinji, kao što je pisano: Nahrani ih kruhom nebeskim.«
Reče im Isus:
»Zaista, zaista, kažem vam:
nije vam Mojsije dao kruh s neba,
nego Otac moj daje vam kruh s neba,
kruh istinski;
jer kruh je Božji
Onaj koji silazi s neba
i daje život svijetu.«

Rekoše mu nato: »Gospodine, daj nam uvijek toga kruha.« Reče im Isus:
»Ja sam kruh života.
Tko dolazi k meni,
neće ogladnjeti;
tko vjeruje u mene,
neće ožednjeti nikada.

Elektroničko izdanje Biblije i Časoslova korišteno uz dozvolu Kršćanske sadašnjosti.
Prijevodi: Copyright © KS. Korištenje isključivo uz dozvolu KS-a.

Laudato d.o.o. Laginjina 7a, 10 000 Zagreb / T: +385 (0)1461 11 11 / F: +385 (0)1 461 27 22 / OIB: 86303026965 / W: www.laudato.hr / E: laudato@laudato.hr