Fabijan ili Sebastijan
20
siječanj, 2023.

Pretraži kalendar

Vrijeme kroz godinu

Misna Čitanja
Heb 8,6-13

Ovako mu pak dopalo uzvišenije bogosluženje koliko je Posrednik boljega Saveza, koji je uzakonjen na boljim obećanjima.

Da je, zbilja, onaj prvi bio besprijekoran, ne bi se drugome tražilo mjesto.

Doista, kudeći ih veli:
Evo dolaze dani – govori Gospodin –
kad ću s domom Izraelovim
i s domom Judinim
dovršiti novi Savez.
Ne Savez kakav učinih s ocima njihovim
u dan kad ih uzeh za ruku
da ih izvedem iz zemlje egipatske
jer oni ne ustrajaše u mom Savezu
pa i ja zanemarih njih – govori Gospodin.
Nego, ovo je Savez kojim ću se svezati
s domom Izraelovim
nakon ovih dana – govori Gospodin:
Zakone ću svoje staviti u dušu njihovu
i upisati ih u njihova srca.
I bit ću Bog njihov,
a oni narod moj.
I neće više nitko učiti sugrađanina
i nitko brata svoga govoreći:
»Spoznaj Gospodina«,
ta svi će me poznavati,
malo i veliko,
jer ću se smilovati bezakonjima njihovim
i grijeha se njihovih neću više spominjati.

Kad veli novi, ostari onaj prvi. Što pak stari i dotrajava, blizu je nestanku.

Ps 85,8-8.10-14

Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje
i daj nam svoje spasenje.


Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje,
i slava će njegova živjeti u zemlji našoj.

Ljubav će se i vjernost sastati,
pravda i mir zagrliti.

Vjernost će nicat’ iz zemlje,
Pravda će gledat’ s nebesa.


Gospodin će dati blagoslov i sreću,
i zemlja naša urod svoj.

Pravda će stupati pred njim,
a mir tragom stopa njegovih.


Mk 3,13-19

(Mt 10, 1–4; Lk 6, 12–16; Dj 1, 13)
Uziđe na goru i pozove koje sam htjede. I dođoše k njemu. I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati s vlašću da izgone đavle. Ustanovi dakle dvanaestoricu: Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar, i Jakova Zebedejeva i Ivana, brata Jakovljeva, kojima nadjenu ime Boanerges, to jest Sinovi groma, i Andriju i Filipa i Bartolomeja i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadeja i Šimuna Kananajca i Judu Iškariotskoga, koji ga izda.

Laudato d.o.o. Laginjina 7a, 10 000 Zagreb / T: +385 (0)1461 11 11 / F: +385 (0)1 461 27 22 / OIB: 86303026965 / W: www.laudato.hr / E: laudato@laudato.hr