Ponedjeljak
20
ožujak, 2023.

Pretraži kalendar

Pretraži

Misna Čitanja
2 Sam 7,4-5.12-14.16-16
Ali još iste noći dođe Natanu ova Gospodnja riječ:

»Idi i reci mome sluzi Davidu: Ovako govori Gospodin:

‘Zar ćeš mi ti sagraditi kuću da u njoj prebivam?

I kad se ispune tvoji dani i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvoga tijela, i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. On će sagraditi dom imenu mojem, a ja ću utvrditi njegovo prijestolje zauvijek.

Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin.

: ako učini što zlo, kaznit ću ga ljudskom šibom i udarcima kako ih zadaju sinovi ljudski.

Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo trajati dovijeka preda mnom, tvoje će prijestolje čvrsto stajati zasvagda.’«

Ps 89,2-5.27-27.29-29
O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka,
kroza sva koljena vjernost ću tvoju naviještati.

Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!«
U nebu utemelji vjernost svoju:


»Savez sklopih s izabranikom svojim,
zakleh se Davidu, sluzi svome:

tvoje potomstvo održat ću dovijeka,
za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje.«


On će me zvati: ‘Oče moj!
Bože moj i hridi spasa mojega.’

Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju
i savez svoj vjeran.


Rim 4,13-13.16-18.22-22
Doista, obećanje da će biti baštinik svijeta nije Abrahamu ili njegovu potomstvu dano na temelju nekog zakona, nego na temelju pravednosti vjere. Zato – zbog vjere da bude po milosti to obećanje zajamčeno svemu potomstvu, ne potomstvu samo po Zakonu, nego i po vjeri Abrahama, koji je otac svih nas – kao što je pisano: Ocem mnoštva narodâ ja te postavljam – pred Onim komu povjerova, pred Bogom koji oživljuje mrtve i zove da bude ono što nije.
U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem narodâ mnogih po onom što je rečeno: Toliko će biti tvoje potomstvo. Zato mu se i uračuna u pravednost.

Mt 1,16-16.18-21.24-24
Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
(Lk 2, 1–7)
A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.«
Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.
Elektroničko izdanje Biblije i Časoslova korišteno uz dozvolu Kršćanske sadašnjosti.
Prijevodi: Copyright © KS. Korištenje isključivo uz dozvolu KS-a.

Laudato d.o.o. Laginjina 7a, 10 000 Zagreb / T: +385 (0)1461 11 11 / F: +385 (0)1 461 27 22 / OIB: 86303026965 / W: www.laudato.hr / E: laudato@laudato.hr