Ponedjeljak
5
veljača, 2024.

Pretraži kalendar

Pretraži

Misna Čitanja
1 Kr 8,1-7.9-13
Tada Salomon sazva u Jeruzalem sve starješine Izraelove, sve knezove plemenske i glavare obitelji da se prenese Kovčeg saveza Gospodnjeg iz grada, Davidova grada, to jest sa Siona. Svi se ljudi Izraelovi sabraše pred kraljem Salomonom na blagdan u mjesecu etanimu (to je sedmi mjesec). I kad su došle Izraelove starješine, svećenici ponesoše Kovčeg i Šator sastanka sa svim posvećenim priborom što bješe u Šatoru. Prenosili su ih svećenici i leviti. Kralj Salomon i sva zajednica Izraelova koja se sabrala oko njega žrtvovali su pred Kovčegom toliko ovaca i goveda da se ne mogahu prebrojiti ni procijeniti. Svećenici donesoše Kovčeg saveza Gospodnjeg na njegovo mjesto, u Debir Doma, to jest u Svetinju nad svetinjama, pod krila kerubinâ. Kerubini su, naime, imali raširena krila nad mjestom gdje stajaše Kovčeg i zaklanjahu odozgo Kovčeg i njegove motke. U Kovčegu nije bilo ništa, osim dviju kamenih ploča koje metnu Mojsije na Horebu, gdje Gospodin sklopi savez s Izraelcima pošto iziđoše iz Egipta. <8b>Ondje su ostale do danas.
A kad su svećenici izašli iz svetišta, oblak ispuni dom Gospodnji, i svećenici ne mogoše od oblaka nastaviti službe: slava Gospodnja ispuni dom Božji! Tada reče Salomon: »Gospodin odluči
prebivati u tmastu oblaku,
a ja ti sagradih uzvišen dom
da u njemu prebivaš zauvijek.«

Ps 132,6-10
Eto, čusmo za nj u Efrati,
nađosmo ga u poljima jaarskim.

Uđimo u stan njegov,
pred noge mu padnimo!


»Ustani, o Gospodine, pođi k svom počivalištu,
ti i Kovčeg sile tvoje!

Svećenici tvoji nek’ se obuku u pravednost,
pobožnici tvoji nek’ radosno kliču!

Poradi Davida, sluge svojega,
ne odvrati lica od svog pomazanika!«Mk 6,53-56
(Mt 14, 34–36)
Pošto doploviše na kraj, dođu u Genezaret i pristanu. Kad iziđu iz lađe, ljudi ga odmah prepoznaju pa oblete sav onaj kraj. I počnu donositi na nosilima bolesnike onamo gdje bi čuli da se on nalazi. I kamo bi god ulazio – u sela, u gradove, u zaseoke – po trgovima bi stavljali bolesnike i molili ga da se dotaknu makar skuta njegove haljine. I koji bi ga se god dotakli, ozdravljali bi.

Elektroničko izdanje Biblije i Časoslova korišteno uz dozvolu Kršćanske sadašnjosti.
Prijevodi: Copyright © KS. Korištenje isključivo uz dozvolu KS-a.

Laudato d.o.o. Laginjina 7a, 10 000 Zagreb / T: +385 (0)1461 11 11 / F: +385 (0)1 461 27 22 / OIB: 86303026965 / W: www.laudato.hr / E: laudato@laudato.hr