Bogojavljenje
6
siječanj, 2023.

Pretraži kalendar

Božićno vrijeme

Misna Čitanja
Iz 60,1-6

Ustani, zasini, jer svjetlost tvoja dolazi,
nad tobom blista slava Gospodnja.
A zemlju, evo, tmina pokriva,
i mrklina narode!
A tebe obasjava Gospodin,
i slava se njegova javlja nad tobom.
K tvojoj svjetlosti koračaju narodi,
i kraljevi k istoku tvoga sjaja.

Podigni oči, obazri se:
svi se sabiru, k tebi dolaze.
Sinovi tvoji dolaze izdaleka,
kćeri ti nose u naručju.

Gledat ćeš tad i sjati radošću,
igrat će srce i širit’ se,
jer k tebi će poteći bogatstvo mora,
blago naroda k tebi će pritjecati.

Mnoštvo deva prekrit će te,
jednogrbe deve iz Midjana i Efe.
Svi će iz Šebe doći
donoseći zlato i tamjan
i hvale Gospodinu pjevajući.


Ps 72,1-2.7-8.10-13

 Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.

Nek’ puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici!


U danima njegovim cvjetat će pravda
i mir velik – sve dok bude mjeseca.

I vladat će od mora do mora
i od Rijeke do granica svijeta.


Kraljevi Taršiša i otokâ nosit će dare,
vladari od Arabije i Sabe danak donositi.

Klanjat će mu se svi vladari,
svi će mu narodi služiti.


On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;

smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku:


Ef 3,2-3.5-6

Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas:

objavom mi je obznanjeno otajstvo

, kako netom ukratko opisah.

koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima: da su pogani subaštinici i »sutijelo« i sudionici obećanja u Kristu Isusu – po evanđelju,
Mt 2,1-12

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.«
Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:

A ti, Betleheme, zemljo Judina!
Nipošto nisi najmanji
među kneževstvima Judinim
jer iz tebe će izaći vladalac
koji će pasti narod moj – Izraela!«
Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«
Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.

Laudato d.o.o. Laginjina 7a, 10 000 Zagreb / T: +385 (0)1461 11 11 / F: +385 (0)1 461 27 22 / OIB: 86303026965 / W: www.laudato.hr / E: laudato@laudato.hr