Subota
7
siječanj, 2023.

Pretraži kalendar

Pretraži

Misna Čitanja
1 Iv 3,22-24
I što god ištemo, primamo od njega
jer zapovijedi njegove čuvamo
i činimo što je njemu drago.
I ovo je zapovijed njegova:
da vjerujemo u ime Sina njegova
Isusa Krista
i da ljubimo jedni druge
kao što nam je dao zapovijed.
I tko čuva zapovijedi njegove,
u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama:
po Duhu kojeg nam je dao.

1 Iv 4,1-6
Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu,
nego provjeravajte duhove jesu li od Boga,
jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet.
Po ovom prepoznajete Duha Božjega:
svaki duh koji ispovijeda
da je Isus Krist došao u tijelu,
od Boga je.
A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa,
nije od Boga:
on je Antikristov,
a za nj ste čuli da dolazi
i sad je već na svijetu.
Vi ste, dječice, od Boga
i pobijedili ste ih
jer je moćniji Onaj koji je u vama
nego onaj koji je u svijetu.
Oni su od svijeta,
zato iz svijeta govore
i svijet ih sluša.
Mi smo od Boga.
Tko poznaje Boga, nas sluša,
a tko nije od Boga, ne sluša nas.
Po tom prepoznajemo Duha istine
i duha zablude.

Ps 2,7-8.10-11
Obznanjujem odluku Gospodinovu:
Gospodin mi reče:
»Ti si sin moj, danas te rodih.

Zatraži samo, i dat ću ti pûke u baštinu,
i u posjed krajeve zemaljske.

Opametite se sada, vi kraljevi,
urazumite se, suci zemaljski.

Služite Gospodinu sa strahom,
s trepetom se pokorite njemu,


Mt 4,12-17.23-25
(Mk 1, 14–15; Lk 4, 14–15)
A čuvši da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji:

Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva,
Put uz more, s one strane Jordana,
Galileja poganska –
narod što je sjedio u tmini
svjetlost vidje veliku;
onima što mrkli kraj smrti obitavahu
svjetlost jarka osvanu.

Otada je Isus počeo propovijedati: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!«
(Mk 1, 39; Lk 6, 17–19)
I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu.
I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše.
Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.

Elektroničko izdanje Biblije i Časoslova korišteno uz dozvolu Kršćanske sadašnjosti.
Prijevodi: Copyright © KS. Korištenje isključivo uz dozvolu KS-a.

Laudato d.o.o. Laginjina 7a, 10 000 Zagreb / T: +385 (0)1461 11 11 / F: +385 (0)1 461 27 22 / OIB: 86303026965 / W: www.laudato.hr / E: laudato@laudato.hr