Petak
9
veljača, 2024.

Pretraži kalendar

Pretraži

Misna Čitanja
1 Kr 11,29-32
Tada se dogodi te Jeroboam ode iz Jeruzalema, i na putu ga susrete prorok Ahija iz Šila, ogrnut novim plaštem; bijahu sami njih dvojica u polju. Ahija uze novi plašt koji je imao na sebi i razdrije ga na dvanaest komada. I reče Jeroboamu:
»Uzmi sebi deset komada, jer ovako govori Gospodin, Bog Izraelov: ‘Evo ću istrgnuti kraljevstvo iz ruke Salomonove i dat ću tebi deset plemena. On će imati jedno pleme, zbog sluge mojega Davida i Jeruzalema, grada koji sam izabrao između svih plemena Izraelovih.
1 Kr 12,19-19
Tako se Izrael odijelio od doma Davidova sve do danas.

Ps 81,10-15
Nek’ ne bude u tebe drugog boga
i ne klanjaj se bogu tuđem!

Ja sam Gospodin, Bog tvoj
koji te izvedoh iz Egipta

otvori svoja usta da ih napunim!«

 

»Ali moj narod ne slušaše glasa moga,
Izrael me ne posluša.

Zato ga pustih okorjelom srcu njegovu:
neka hodi kako mu se hoće!


O, kad bi me narod moj slušao,
kad bi Izrael putovima mojim hodio,

brzo bih pokorio dušmane njegove,
ruku bih svoju okrenuo na protivnike njegove.Mk 7,31-37
Zatim se ponovno vrati iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske.
Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« – to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno.
A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili: »Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti!«

Elektroničko izdanje Biblije i Časoslova korišteno uz dozvolu Kršćanske sadašnjosti.
Prijevodi: Copyright © KS. Korištenje isključivo uz dozvolu KS-a.

Laudato d.o.o. Laginjina 7a, 10 000 Zagreb / T: +385 (0)1461 11 11 / F: +385 (0)1 461 27 22 / OIB: 86303026965 / W: www.laudato.hr / E: laudato@laudato.hr